Omvärlds- och bankanalys

Westnova erbjuder med eller utan föredrag en fakta- och riskinriktad Global Omvärldsanalys, som innehåller insikter och trender om de stora globala ekonomiska frågorna. Aktuella exempel är global tillväxt, centralbankerna, olja, inflation, skulder, Europa, USA och Japan.

Presentationen sker genom så kallad "storyboarding" där respektive bild normalt innehåller två rader med text som kombineras med en bild. Detta ger normalt deltagarna bättre förutsättningar att få en röd tråd samt tydligare bild av trender och utveckling.

Henrik har c:a 13 års erfarenhet av att göra och presentera omvärldsanalyser, som normalt uppdateras kvartalsvis.

Svensk Bankmarknad

Westnova erbjuder även analyser av svensk bankmarknad, som innehåller fakta, trender och risker i den svenska bankbranschen.

Innehåll är:

• Basfakta, Sverige & Europa

• Utveckling• Banksystem

• Risker

• Övriga- och Nya aktörer

• Historisk utveckling

Westnova gör analyser av en specifik bank, och mikroekonomiska analyser (lokala förutsättningar för tillväxt).

Westnova Management AB

Box 298, 731 26 Köping

Besöksadress
Järnvägsgatan 2, 731 30 Köping                                          Sverige

Telefon

070-509 11 80
info@westnova.se

Westnova Management AB är verksam inom Omvärlds- och Bankanalys, styrelseuppdrag, Interimsuppdrag, Projektledare samt andra uppdrag t.ex. finansieringar och memorandum.