Kontakt

Din e-postadress: Meddelande: Skicka

Westnova Management AB

Box 298
731 26 Köping

Besöksadress
Järnvägsgatan 2, Köping.

www.westnova.se

info@westnova.se

Henrik Molenius (fd Johansson)
+46 (0) 70 509 1180
henrik@westnova.se

Westnova Management AB

Box 298, 731 26 Köping

Besöksadress
Järnvägsgatan 2, 731 30 Köping                                          Sverige

Telefon

070-509 11 80
info@westnova.se

Westnova Management AB är verksam inom Omvärlds- och Bankanalys, styrelseuppdrag, Interimsuppdrag, Projektledare samt andra uppdrag t.ex. finansieringar och memorandum.