Om Westnova

Westnova stödjer små och medelstora företag och banker att utvecklas, växa och lyckas i affärer. Bakom Westnova står Henrik Molenius (fd Johansson) med lång erfarenhet av företagsamhet genom en 25-årig bankkarriär i tre olika banker, samt erfarenhet från egen och delägda verksamheter. 

Henrik Molenius är civilekonom med inriktning småföretagsekonomi (Karlstads Universitet) och har en exekutive MBA (Handelshögskolan i Köpenhamn).

Henrik Molenius har bankerfarenhet från Nordea (bl.a. rörelsechef), Varbergs Sparbank (VD) och Sparbanken Västra Mälardalen (vice VD, affärsområdeschef Företag och kreditchef Företag). Henrik har också erfarenhet att driva egen och delägda företag samt har utlandserfarenhet från ett år i Ryssland (1994-95).

Henrik Molenius har också pågående styrelseuppdrag inom en rad olika företag och branscher, som t.ex. verkstadsindustri, sågverk, fastigheter och finansiella företag.

Westnova erbjuder bred kompetens inom management med särskild inriktning emot strategi, verksamhetsplanering, kalkylering, finansiering, kassaflöden, omvärldsanalys och kundnöjdhet. Samarbete med Westnova Management ska vara enkelt, strukturerat och utvecklande.

Våra värdeord för utveckling är kundnöjdhet (leverera det kunderna vill ha och ta rimligt betalt) och ständiga förbättringar (lite bättre varje dag).

Westnova Management AB

Box 298, 731 26 Köping

Besöksadress
Järnvägsgatan 2, 731 30 Köping                                          Sverige

Telefon

070-509 11 80
info@westnova.se

Westnova Management AB är verksam inom Omvärlds- och Bankanalys, styrelseuppdrag, Interimsuppdrag, Projektledare samt andra uppdrag t.ex. finansieringar och memorandum.