Välkommen till Westnova Management AB

Westnova Management AB

Westnova stödjer företag och banker att utvecklas, växa och lyckas i affärer. Bakom Westnova står Henrik Molenius (fd Johansson) med lång erfarenhet av företagsamhet genom en 25-årig bankkarriär i tre olika banker, samt erfarenhet från egen och delägda verksamheter, och är idag styrelseledamot i ett antal olika företag. 

Henrik Molenius är civilekonom med inriktning småföretagsekonomi (Karlstads Universitet) och har en exekutive MBA (Handelshögskolan i Köpenhamn).

Westnova Management AB

Box 298, 731 26 Köping

Besöksadress
Järnvägsgatan 2, 731 30 Köping                                          Sverige

Telefon

070-509 11 80
info@westnova.se

Westnova Management AB är verksam inom Omvärlds- och Bankanalys, styrelseuppdrag, Interimsuppdrag, Projektledare samt andra uppdrag t.ex. finansieringar och memorandum.